Södra Teatern Brand Manual

Introduktion

Södra Teatern är Stockholms äldsta öppna teaterhus, beläget i hjärtat av Södermalm och med en hisnande utsikt över staden. Teatermiljön till trots ligger tonvikten på musik. Som konsertscen håller Södra Teatern hög profil både inrikes och internationellt, och lockar till sig färgstarka lokala artister såväl som gnistrande världsstjärnor. Här ryms även Restaurang Mosebacke, Champagnebaren och Mosebacketerrassen.

Eftersom Södra Teatern inhyser flera verksamhetsområden ställer det även krav på vår identitet. Vi är Södra Teatern. Inte flera olika varumärken. Vår logotyp ska fungera på allt från liveuppträdanden, klubb, teater och event till F&B. Nedan hittar ni det ni behöver veta om vår identitet och hur vi arbetar med den. Här hittar ni även templates och enheter för nedladdning.

Välkommen. 


Logotype

Södra Teaterns logotyp har inspirerats av ramen på golvmönstret som återfinns i våra lokaler. Logotypen drar åt Bauhaus och tidig 30-tals estetik men med moderna inslag.

Logotypen används primärt i sin helhet. Vid mindre storlekar bryts texten ur och symbolen används ensam utan ordbild.


Primär logotype

Logotypen används främst svart mot ljus botten alternativt vit mot mörk bakgrund.


Sekundär logotype

Ordbild och symbol får separeras när applikationsytan är mindre än 40 mm.


Friyta

För att inte omgivande grafik ska bråka med logotypen har en friyta definierats som minsta avstånd från logotypen.


Do's & Dont's

När logotypen appliceras bör man tänka på följande. Logotypen ska synas väl och kontrastera mot bakgrunden. Jobba inte mot röriga bilder eller färger som ej kontrasterar. Ex. svart mot mörkgrå, vit mot ljus bakgrund etc.


Typografi

Primärt typsnitt

Våra primär typsnitt är Neue Haas Grotesk och Cormorant Garamond. Bägge typsnitten finns att hitta på Adobe Fonts. Vid sättning av stora rubriker behöver typografin manuellt knipas för att nå tillfredställande svärta.

V=Versaler VG=Versalgemen

Stora rubriker: 
Neue Haas Grotesk Black / VG / Optisk kerning / Spärra:Knip -10 - 0 / Kägel optisk

Små rubriker:
Neue Haas Light / V / Optisk kerning / Spärra:Knip +150 

Mellanrubriker (Menyer): N
eue Haas Medium / VG / Optisk kerning / Spärra:Knip +160

Underrubriker:
Neue Haas Medium / VG / Optisk kerning / Spärra:Knip -10 - 0

Brödtext:
Neue Haas Roman / VG  / Optisk kerning / Spärra:Knip 0 / Kägel x1.5

Löptext (längre stycken):
Cormorant Garamond Regular / Optisk kerning / Spärra:Knip 0 / Kägel x1,3


Sekundärt typsnitt

För digital miljö som webben och digitala dokument där primärtypsnitten ej kan bäddas in använder vi Helvetica och Times New Roman.

För web försöker vi efterlikan primära typsnittets regler.

Stora rubriker: Helvetica Bold(er)

Små rubriker: Helvetica Light

Underrubriker: Helvetica Regular

Brödtext: Helvetica Light

Löptext (Längre texter) Times New Roman Regular


Färger

För Södra Teatern har en färgpalett tagits fram för att hålla ihop identiteten. I den här paletten finns primärfärger för framför allt logotypen. Utöver dessa färger har kompletteringsfärger identifierats för att skapa liv åt Södra Teatern samt dess verksamhetsområden.


Primärfärg

VIT
HEX
#ffffff
RGB
255, 255, 255
CMYK
0,0,0,0
PANTONE U
-
SVART
HEX
#000000
RGB
0,0,0
CMYK
0,0,0,100
PANTONE U
Black
VARMGRÅ 6
HEX
#a29b96
RGB
162, 155, 150
CMYK
11,14,18,32
PANTONE U
Warm Gray 6 U

Komplementfärger

VARMGRÅ 1
HEX
#dbd5cd
RGB
219, 213, 205
CMYK U
2, 3, 7, 8
PANTONE U
Warm Gray 1
CITRON
HEX
#fef380
RGB
254, 243, 128
CMYK U
0, 0, 50, 0
PANTONE U
100
GUL
HEX
#ffce2e
RGB
255, 206, 46
CMYK U
0, 11, 94, 0
PANTONE U
115
MINT
HEX
#cadfd4
RGB
202, 223, 212
CMYK U
18, 3, 16, 0
PANTONE U
621
PETROL
HEX
#516d75
RGB
81, 109, 117
CMYK U
72, 29, 37, 16
PANTONE U
5473
BLÅGRÅ
HEX
#07272d
RGB
7, 39, 45
CMYK U
100, 45, 38, 90
PANTONE U
5463
MOSEBACKEGRÖN
HEX
#4b675b
RGB
75, 103, 91
CMYK U
86, 15, 81, 40
PANTONE U
3435

Grafiska attribut

Till vår hjälp har vi en del grafiska element som hjälp i vår formgivning.